Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
หัวข้อ: มองเมืองไทยผ่านฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำ
นำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่เมืองไทยเริ่มเล่นกล้องกันมาก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำ เห็นได้จากภาพที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งกล้องเตรียมการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง ภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงเล่นกล้องและกำลังถ่ายภาพ เป็นต้น
Thailand, Through Glass Plate Negatives, Memory of the World Heritage Register
Presenting prints from the reign of King Rama V onward. Photography in his reign was considered the golden age. His keen interest in photography stimulated interest in the royal members from the inner and outer courts. His enthusiasm is shown here by an image of King Rama V setting up a camera to take a photo by himself, including an image of his children enjoying their camera while taking a photo, etc.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกล้องฟิล์มกระจกเพื่อถ่ายภาพเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้ช่วย และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงตั้งกล้องฟิล์มกระจกขนาดเล็กด้วย ภาพนี้ถ่ายที่ข้างเรือนต้นพระราชวังดุสิต ด้านซ้ายของภาพคือเรือนต้น สะพานด้านหลังคือสะพานข้ามอ่างหยก และพระที่นั่งวิมานเมฆ ภาพนี้ถ่ายก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ จะมีพระราชพิธีโสกันต์ พุทธศักราช ๒๔๔๘

King Chulalongkorn is setting glass plate camera to take a portrait of Chao Phraya Bhasakorawongse (Phon Bunnag). Standing beside to assist him is Prince Prajak Silpakhom while Prince Prajadhipok (King Prajadhipok) is also setting another smaller glass plate camera. The photo taken beside Ruen Ton residence in Dusit Palace. On the right was Ruen Ton residence with the bridge crossing Ang Yok and Vimanmek Palace on the background. The photo taken prior to HRH Prince Prajadhipok’s top-knot cutting ceremony in 1905.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงตั้งกล้องและฉากเพื่อถ่ายภาพในพระราชวังดุสิต ราวพุทธศักราช ๒๔๔๗

Setting camera and backdrop by Prince Prajak Silpakhom to take a photo in Dusit Palace around the year 1904.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขวา) ขณะทรงถ่ายภาพ นายคนัง มหาดเล็ก ซึ่งกำลังนั่งบนรถถีบ ๔ ล้อ ณ พระราชวังบางปะอิน

King Chulalongkorn (right), while taking a photo of Nai .Khanang, a courtier, riding a four-cycle bike at Bang Pa-In Palace.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือกล้องถ่ายรูปประทับนั่งร่วมกับพระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระราชวังบางปะอิน (จากซ้ายไปขวา)
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก (กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย)
๒. หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่ (ประทับนั่งพื้น)
๓. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช
๔. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
๖. หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (ประทับนั่งพื้น)
๗. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

Holding a camera, King Chulalongkorn posing together with his children and other members of the royal family at Bang Pa-In Palace. (From left to right)
1. Prince Chudadhuj Dharadilok, Prince of Phetchabun
2. M.C. Salaithong Thongyai (seating on floor)
3. Prince Urubongs Rajsombhoj
4. King Chulalongkorn
5. Prince Prajadhipok (King Prajadhipok)
6. M.C. Thong-tor Thongthaem (seating on floor)
7. Prince Mahidol Adulyadej (Prince Father Mahidol)
พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเล็กถ่ายภาพหมู่ร่วมกันข้างเรือนต้น พระราชวังดุสิต ประมาณพุทธศักราช ๒๔๔๗ ถึงต้นพุทธศักราช ๒๔๔๘ (จากซ้ายไปขวา)
๑. หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก (กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย)
๔. หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่
๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
๖. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

Group photo of the junior royals taken beside Ruen Ton residence, Dusit Palace during 1904-1905. (From left to right)
1. M.C. Amorn Samanluck Kitiyakara
2. Prince Prajadhipok (King Prajadhipok)
3. Prince Chudadhuj Dharadilok, Prince of Phetchabun
4. M.C. Salaithong Thongyai
5. Prince Mahidol Adulyadej (Prince Father Mahidol)
6. Prince Urubongs Rajsombhoj
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในทรงเล่นกล้องถ่ายภาพ ราวพุทธศักราช ๒๔๔๐ (จากซ้ายไปขวา)
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล (กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี)
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา (กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา)
๓. เจ้าจอมเอื้อน
๔. เจ้าจอมเอิบ
๕. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
ไม่ทราบสถานที่

Royal members from the Inner Court enjoying their cameras, around 1897.
(From left to right)
1. Princess Nibha Nobhadol, Princess of Uthong
2. Princess Malini Nobhadara, Princess of Srisatchanalai
3. Chao Chom Uen
4. Chao Chom Erb
5. Princess Oraprabandh Rambai
Unknown place.
พระบรมวงศานุวงศ์ทรงตั้งกล้องเตรียมการถ่ายภาพ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ราวพุทธศักราช ๒๔๔๐ (จากซ้ายไปขวา)
๑. เจ้าจอมเอิบ
๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา (กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา)
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล (กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี)
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

Setting camera, members of the royal family in preparation for a photo taking at Wat Benchamabophitr around 1897. (From left to right)
1. Chao Chom Erb
2. Princess Malini Nobhadara, Princess of Srisatchanalai
3. Princess Nibha Nobhadol, Princess of Uthong
4. Prince Mahidol Adulyadej (Prince Father Mahidol)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถือกล้องถ่ายรูป ประทับนั่ง (กลาง) ทรงฉายพระรูปร่วมกับบุคคลไม่ทราบนาม (นั่งหน้าซ้าย) และหม่อมเจ้าดนัยวรนุช จักรพันธุ์ (ประทับนั่งหน้าขวา) ภาพถ่ายราวพุทธศักราช ๒๔๓๐

Prince Maha Vajirunhis, Crown Prince of Siam holding a camera while sitting (center), a photo taken with unidentified man (sitting left) and M.C. Danai Waranuj Chakrabhand (sitting right) around 1887.
เจ้าจอมเอิบเตรียมการถ่ายภาพเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ผู้เป็นบิดา

Chao Chom Erb is about to take a portrait of her father, Chao Phraya Surabandh Bisudhi (Thet Bunnag).
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าจอมเอิบเป็นผู้ถ่าย

Portrait of Chao Phraya Surabandh Bisudhi (Thet Bunnag) taken by Chao Chom Erb.
เจ้าจอมเอื้อน บุนนาค กำลังเตรียมการถ่ายภาพเด็ก ณ พระราชวังดุสิต

Ready to take a portrait of a child by Chao Chom Uen Bunnag at Dusit Palace.
ช่างภาพเตรียมการถ่ายภาพคณะนักเรียนฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน และลูกเสือที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔

Photographers getting ready to take photos of the military cadets, civil servants and scouts waiting to have an audience with King Vajiravudh on the occasion of the coronation ceremony at Sanam Luang on December 5, 1911.
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารประทับนั่งและนั่งที่บริเวณพระตำหนักหลังหนึ่งใกล้กับเรือนต้น พระราชวังดุสิต พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในพระองค์หนึ่งกำลังทรงถ่ายรูป ประทับนั่งหน้าคือ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และหม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่

Members of the royal family and entourage relaxing in a royal residence compound nearby Ruen Ton residence, Dusit Palace. One of them is taking a photo. Sitting in forefront is a royal consort, Princess Saisavali Bhiromya, Suddhasininat Piyamaharaj Padivaradda and M.C. Salaithong Thongyai.
เจ้านายสตรีในราชสกุลดิศกุลกับกล้องถ่ายภาพเลนส์คู่ (ภาพสามมิติ) ในสวนดอกไม้ประดับ ณ วังประตูสามยอด (จากซ้ายไปขวา)
หม่อมเจ้าสรรพสมบูรณ์ ดิศกุล
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ ดิศกุล

Ladies in Diskul family with a dual lens camera (three-dimensional image) in the decorative flowers garden at Pratu Samyod Palace. (From left to right)
1. M.C. Sappha Sombun Diskul
2. M.C. Jongjit Thanom Diskul
3. M.C. Phrom Phraophan Diskul
เด็กชายมลและสมบุญ ลูกปลัดกรม ตั้งท่าเล่นกล้องถ่ายภาพ ณ วังประตูสามยอด

Two sons of Palad Krom, Mon and Sombun enjoy posing while playing a camera at Pratu Samyod Palace.
ร้านถ่ายภาพย่านสี่กั๊กพระยาศรี ในภาพเห็นร้าน Y.Ebata & Co (ช่างถ่ายรูป) และร้านมิกาซา (ขายยาและถ่ายรูป)

Photo studios at Si Kak Phrayasri. Seen in the image are Y.Ebata & Co (photographer) and Mikasa Shop (drug store and photo studio).
ห้องภาพฉายาเจริญกรุง ถนนเจริญกรุง มองเห็นตราข้างบน เป็นตราที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรศิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทานให้ ส่วนตราข้างล่าง ราชบัณฑิตยสภามอบให้

Chaya Charoenkrung a photo studio on Charoenkrung Road or the New Road. The upper emblem given by Kromluang Chinavara Siriwat, the Supreme Patriarch and the lower one given by the Royal Institute.

ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก