Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ฟิล์มกระจกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกโดย ยูเนสโก ในงาน นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
Celebrating the National Glass Plate Negative Registered as UNESCO Memory of the World”

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยองค์การยูเนสโก เนื่องจากความสำคัญในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม ที่ได้บันทึกลงบนแผ่นฟิล์มที่ใช้กระจกเป็นตัวบันทึกภาพ ก่อนที่จะมีการใช้แผ่นฟิล์มเซลลูลอยด์

ฟิล์มกระจกชุดนี้ ประกอบด้วย ฟิล์มกระจกที่ได้ถ่ายทำในยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเป็นการบันทึกภาพบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ในยุคนั้น ผ่านมุมมองของผู้ถ่ายภาพ อันได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ ขุนนาง และช่างถ่ายภาพ ซึ่งแต่ละท่านมีมุมมองในการถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปในการนำเสนอ โดยเฉพาะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

นอกจากการแสดงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา การอวดภาพจากนักสะสมและบุคคลที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายของที่ระลึก และพบกับกิจกรรมพิเศษในวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ได้แก่ การสาธิตการทำฟิล์มกระจกและการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักกระบวนการและที่มาของฟิล์มกระจก และถ่ายภาพย้อนยุคกับ “ฉายานิติกร” ที่เคยฝากชื่อไว้ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวที่ผ่านมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

เนื่องจากภาพถ่ายในชุดนี้ เป็นภาพถ่ายในอดีตที่ผ่านมานานหลายปี จึงมีภาพอีกหลายภาพที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดของภาพได้ว่า เป็นภาพถ่ายของบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานที่ใด จึงขอเชิญผู้สนใจในประวัติศาสตร์ นักสะสมผู้นิยมภาพเก่า มาร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลของภาพถ่ายปริศนากับกิจกรรม “เติมเต็มข้อมูลที่ขาดหาย” เพื่อช่วยกันเติมเต็มข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ขาดหายของภาพให้สมบูรณ์ ให้เกิดประโยชน์ ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในอนาคต

นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก Celebrating the National Glass Plate Negative Registered as UNESCO Memory of the World”
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม –๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันหยุดของพิพิธภัณฑ์


โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiglassnegative.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒ ๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiglassnegative.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๒ ๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ
หัวข้อน่าสนใจ


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก