Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
กิจกรรมเสวนา เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเรียนรู้และเข้าถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์และการให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก กับการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก” หนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” พบกับโดม สุขวงศ์

นักอนุรักษ์ภาพยนตร์


ชัยอนันต์ บุญสูงเนิน

นักถ่ายภาพหนึ่งในสมาชิกของชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร ผู้หลงใหลในเสน่ห์ของฟิล์มกระจก ทำการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง จนทำให้ฟิล์มกระจกกลับมามีชีวิตอีกครั้งในปัจจุบัน


ขจร พีรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ การให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์และการให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก


ดำเนินรายการโดยดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์

ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
การเสวนาจะมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น.- 15.00น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้าผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาได้ที่่ www.thaiglassnegative.com


โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.thaiglassnegative.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๑๒ ๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการหัวข้อน่าสนใจ


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก