Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
พบกับการเสวนาเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ”กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ”
หนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”
พบกับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางราชสำนัก และพระราชพิธี ผู้มีผลงานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ทางราชสำนัก และพระราชพิธี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ทายาทผู้สืบเชื้อสายในฐานะปนัดดา (เหลน) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงคุณูปการต่อวงการจดหมายเหตุของไทย ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ของวงการถ่ายภาพในประเทศไทยที่กี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ จากพระราชนิยมส่วนพระองค์ที่ทำให้เกิดความนิยมในราชสำนักและแพร่หลายสู่พสกนิกร 

ดำเนินรายการโดย

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ หรือ "อ้วน ต้นฉบับ"
เจ้าของสำนักพิมพ์ต้นฉบับ นักสะสมหนังสือเก่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทย เป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนา

จะมีขึ้นใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.thaiglassnegative.com

หัวข้อน่าสนใจ


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก